faq-mini

Frequently asked questions

Всъщност "или" е в повече. Единият продукт не заменя другия. Те се допълват взаимно.
Една интерактивна презентация е най-прекият път към добрия винаги актуален сайт. И ако презентацията може да се отнася само до промоция на нов продукт, сайтът може да представя дейността на една фирма в неговата цялост. Както и обратното - ако презентацията представя една компания в различните аспекти на дейността й, в сайта могат да се открият последните новости и постижения на фирмата.
Важното е всичко да работи в една посока и да води до успех...

Ако само подберете информацията, която Ви интересува (няколко текстови документа, малко снимки и графики, нещо в .pdf формат, друго в .doc или .jpg) и я запишете на диск, това не е презентация. Това може да служи за вътрешна информация, но далеч не носи характера на организираност, представителност и стил.

Не е необходимо информацията на сайта и диска да се припокриват. На диска можете да представите пълно цялата гама на Вашето производство с технически спесификации и друга информация, която не е публикувана в сайта, можете да промотирате нов продукт, да направите отчет за изминал период, да подготвите Ваш доклад за семинар или конференция... А ако се нуждаете от вече публикувана в WEB сайта Ви информация, която не е на диска, директен линк ще Ви даде възможност да ползвате и неговите ресурси. Ако Ваш клиент ползва това СD/DVD, той ще разполага с линк към сайта и е-мейла Ви и ще може да осъществи директен контакт с Вас винаги, когато пожелае.