на дискове и опаковки, печатни материали, меню, презентация

AudioCD, DVD ауторинг, data диск...

Запис, печат и лак на диск
репликация | дупликация

кутийки, картонени и PVC джобове, луксозни опаковки

Нашите услуги

запис, печат и лак на CD / DVD дискове

опаковки за дискове: кутийка, картонена, Digipak, луксозна

мастер-диск - data, AudioCD, mp3CD, DVDvideo

съдържание - текст, фото и видео обработка | DVD ауторинг

дизайн/ предпечат на дискове, опаковки, вложки ...