дизайн design

Дизайн и предпечат

на дискове, опаковки и вложки за тях, USB памети, печатни материали, екранни продукти

Графичният дизайн е визуалната комуникация между печатния или екранен продукт и потенциалния потребител.

"Добрата визия продава!" Чували сте тази реплика, нали? Да, добре изглеждащият продукт грабва, впечатлява и оставя траен спомен...

Ще се погрижим за графичния дизайн на:

При нас ще намерите пълно съдействие за създаване на желаната визия на всички файлове. Ще обсъдим идеите Ви, ще форматираме текстове, ще обработим снимки, видео... в подходяща резолюция и според особеностите на тяхното използване в различните медии.

CD и DVD дискове

Ще се съобразим с Вашите изисквания за предпочитани шрифтове, запазени или предпочитани цветове, ще добавим текстове / лого / снимки или други изображения / текстури.
Ще предложим решения, съобразени с технологията на печат според количеството дискове.

Вложки за CD и DVD кутийки и картонени опаковки

Ще запазим визуалната идентичност между диска и опаковката като пренесем идеите, заложени в дизайна на диска. Разбира се, те ще бъдат адаптирани към новите изисквания.

USB памети

Само лого или пълноцветна картинка... Ще предложим разумното решение според наличната площ при различните модели флашки.

дизайн - обвързаност на диск и вложка - една идея  | design - one idea in disc and insert

DVD меню или презентация

За да изглежда и съдържанието на диска в единство с дизайна на диска и опаковката и тук ще запазим характерните идеи, които вече са утвърдени във визията на файловете за печат. Екранното представяне отговаря на норми, различни от тези на печатните материали.

дизайн - обща идея за дизайн на съдържание и диск | design - content, menu and disc

печатни материали

Ще се погрижим и за добрата визия на Вашите рекламни печатни материали - флаери, брошури, папки, каталози...
Ще подготвим за печат Вашите книги - дизайн, страниране, форматиране на текст, обработка на изображения... Или ще изработим индивидуална поздравителна картичка за Ваш повод.

корпоративна идентичност

Дизайн на лого, на глава на писмо, визитка, плик, папка, корица на Facebook или рекламен банер... Това са само част от възможностите, които ще представят Вашата компания (или продукт) индивидуално и неповторимо пред света.

Доверете ни се!

Ако Вашите материали се нуждаят от допълнителна обработка - да се откроят детайли, да се заличат други, да се подсилят/ освежат цветове, да се изрежат или подменят обекти, небе, интериор... отново можете да разчитате на нашето експертно знание.

ръководство за работа ERP | manual ERP

Ако желаете сами да подготвите съответните файлове, моля потърсете ни за темплейти, както за дисковете, така и за различните модели вложки за CD и DVD кутийки, картонени опаковки, USB памети, или други печатни материали.

Готовите, съгласувани с клиента файлове, ще отпечатаме на диск, флашка, хартия, картон... или ще бъдат използвани в екранни продукти, в дизайна на онлайн или хартиени каталози, банери, флаери, индивидуални поздравителни картички и др. според предназначението на изделието.