M-Design - disc-model - М-Дизайн - модели дискове

Модели CD и DVD дискове

според тяхната форма, капацитет и технология на производство

Повече 20 години М-Дизайн е сред фирмите, доказали своето място в сферата на всички услуги, свързани с тиражиране на дискове. При нас ще намерите всички модели CD и DVD дискове. Кой е подходящият за Вас? Надяваме се да намерите отговора тук. Дисковете могат да се различават както по капацитет, така и по форма, но също и по технологията, по която са произведени.

Ако срещнете понятия, които не разбирате, моля посетете страница "Използвани понятия"

Стандартен CD и DVD диск с диаметър 120 mm

CD-R 700 MB  -  записваем - подходящ за малки тиражи и празни дискове с еднакъв печат

CD-ROM 700 MB - репликация (матричен) - за тиражи над 1000 бр.

DVD-R 4.7 GB -  записваем, еднослоен - подходящ за малки тиражи и празни дискове с еднакъв печат

DVD-R 8.5 GB  -  записваем, двуслоен - подходящ за малки тиражи

DVD-RОМ 4.7 GB  -  DVD-5 (SS, SL) - репликация (матричен), еднослоен - за тиражи над 1000 бр.

DVD-RОМ 8.5 GB  -  DVD-9 (SS, DL) - репликация (матричен), двуслоен - за тиражи над 1000 бр.

mini CD и DVD диск с диаметър 80 mm

CD-R 200 MB  -  записваем - подходящ за малки тиражи 

CD-RОМ 200 MB  - репликация (матричен) - за тиражи над 500 бр.

DVD-R 1.4 GB  -  записваем, еднослоен - подходящ за малки тиражи 

DVD-RОМ 1.4 GB  -  DVD-5 (SS, SL) - репликация (матричен), еднослоен - за тиражи над 1000 бр.

CD и DVD диск тип електронна визитка

Освен съдържание дискът може да носи послание и чрез формата си!

Защо дискът да е непременно кръгъл, когато може да е триъгълник, квадрат, овал или да повтори контурите на абревиатура, фирмено лого или друг отличителен знак.

CD-R 50 MB  -  записваем - подходящ за малки тиражи - ограничени количества и модели

CD-ROM 50-60 MB  -  репликация (матричен) - за тиражи над 1000 бр.

DVD-ROM 300 MB  -  DVD-5 (SS, SL) - репликация (матричен), еднослоен - за тиражи над 1000 бр.

възможни са форми с опорни точки по ф 80 и ф 120 mm

научете повече за дисковете тип електронна визитка