terms - използвани понятия при производство, тиражиране на CD DVD дискове - М-Дизайн

Използвани понятия

Тук ще намерите разяснения за всички използвани понятия, които сте срещнали в сайта.

При тиражиране на дискове

Видове дискове

CD-R, DVD-R - R = recordable  - записваем диск, подходящ за малки тиражи (до 500 бр.) или за печат на празни дискове, на които потребителят ще записва различна информация при еднакъв дизайн на диска

CD-ROM, DVD-ROM - ROM = read only memory - матрично произведен диск, подходящ за количества над 500 бр.; не подлежи на запис на компютър; вграждането на информацията се постига при отливане на пластината с индивидуално изработен за конкретното съдържание инструмент (матрица/ стампер)

репликация = матрично производство на оптични дискове; процесът включва глас мастеринг, производство на стампер (матрица), отливане (молдване) на пластина, метализиране и лакиране; стамперът (матрицата) е индивидуален за всяко съдържание

дупликация - автоматизиран запис на серия дискове с проверка на качеството - побитово записване на информация

SS, SL = single side, single layer - еднослоен диск

SS, DL = single side, dual layer - двуслоен диск

Съдържание на диска

Мастер-диск е диск, от който да стане тиражирането на серия. Дали този диск ще съдържа данни (data), аудио или видео, зависи от конкретния случай. Той служи за производството на матрица (стампер), ако тиражът е матричен или директно от него се дуплицира желания тираж при записваеми дискове.

Audio CD (80 min/ 700 MB) - Компактдискът е бил създаден за съхранение на звукови записи (в наши дни има широка употреба и за съхранение на данни). В такъв диск не виждате музикалните файлове с име и разширение, а само Track 1, Track 2 и т.н.  (запис 1, запис 2 ...). Общото времетраене на музикалните изпълнения и паузите е 80 min.

CD Text - Кодиране на текстова информация за музикални CD. При наличие на тази информация на дисплея на уредбата се изписва име на автора/ изпълнителя, име на песента, име на албума.

mp3CD (700 MB) - Форматът позволява прослушване на диск на аудио уредби. Файловият формат е mp3. Може да се събере информация до 700 МВ.

DVD-ауторингът е процес, който най-общо може да бъде представен като етап от изработването на DVD-заглавието.

Процесът на ауторинг е различен по отношение на специфичните работни детайли, но целта е една и съща - създаване на легитимна логическа DVD-файлова структура.

При ауторинга на DVD-Video заглавия е необходимо да се извърши дигитализиране (кепчериране) на всички аудио и видео материали за DVD-заглавието и енкодинг до стандартен за DVD-спецификацията формат (например MPEG-2 за видеото и Dolby Digital за аудиото); създаване на менютата и графичните елементи за компилацията, както и субтитрите и/или допълнителните аудио писти за многоезичните DVD-проекти. След като разполагаме с всички необходими материали, е необходимо да се програмира поведението на всеки от мултимедийните елементи от DVD-заглавието, и след това да се извърши компилация на проекта до легитимна DVD-файлова структура.

При подготовка на файлове за печат

резолюция  - броят пиксели в изображение. Напр. при 300 ppi изображение с размери 120х120 mm (размерът на диска) съответства на 1417х1417 рх

ppi (pixels per inch) - посочва броя квадратни пиксели на инч на монитора

dpi (dots per inch) - понятието касае печата - показва броя точки мастило върху принтираната хартия/ диск

темплейт - документ, съдържащ чертеж с основни параметри, както и специфични изисквания при създаването на файл за печат

CMYK цветови модел (cyan, magenta, yellow, key/ black) - абстрактен модел за количествено определяне на цветовете. Процентната стойност (0 - 100%) показва наситеността на дадения цветови елемент. Напр. за получаване на червено е необходимо C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%, за оранж - C=0%, M=50%, Y=100%, K=0%.

4+ 0 - едностранен печат по CMYK

4+ 4 - двустранен печат по CMYK

При опаковки за дискове

вложка  - напечатан лист хартия, който се поставя в CD или DVD кутийка

трей - легло за диск

CD холдер - гумен или пластмасов дължач - център за закрепване на диск. За гумения холдер се използват също понятия като бутон или копче за диск, а при пластмасовите - спайдер и клипс.

Ако сред посочените тук използвани понятия не сте открили термин, за който имате нужда от разяснение, моля свържете се с нас.