CD DVD content - съдържание на дискове - М-Дизайн

Съдържание на дискове и USB памети

форматиране на текст, фото и видео обработка | DVD ауторинг

Доброто съдържание на диска или флаш паметта, организацията на материалите в приятен за погледа и удобен за ползване вид, така че потребителят бързо да открие търсеното, това е от съществено значение в динамичното време, в което живеем.

Ние Ви предлагаме:

Форматиране на текст

Ще се съобразим с Вашите изисквания за предпочитани шрифтове, запазени или предпочитани цветове.
Ще подредим текста съобразно спецификите и изискванията на екранното представяне.

Писане/ редактиране на текст

Ще прегледаме и коригираме при необходимост граматически, правописни и пунктуационни неточности във Ваш текст. Ще създадем текст по зададени параметри.

Обработване на снимки

Ще обработим предоставените ни снимки съобразно изискванията за екранното представяне.
Ще направим необходимото коригиране на контраст, яркост, цветови баланс и острота на изображението. При необходимост ще добавим ефекти и филтри, ще добавим или премахнем обекти, ще изправим перспектива...

Видео обработка

Ще обработим и монтираме Вашите видео материали - последователно навързване на отделни видео файлове, премахмане на кадри, добавяне на начални и финални надписи, ефекти, преходи...

DVD ауторинг

Ще организираме Вашите видео файлове така, че да могат да се избират удобно от меню.  Те ще могат да се гледат  както на компютър, така и на домашен плеър. Ще добавим езикови версии - аудио или субтитри. Ще трансформираме информацията в т.н. DVD файлова структура

Презентация

Ще организираме Вашите текстове, снимки и видео файлове в единна презентация.

Папки с информация

Ще организираме обработените материали - текстове, снимки и видео файлове - в папки, които да сформират логична структура на диск в data формат.