shaped CD DVD - CD DVD визитка М-Дизайн

CD и DVD визитка

Вашата електронна визитка

М-Дизайн ЕООД е единствената фирма в България с оборудване за производство на диск тип CD и DVD визитка (англ. shape/ shaped CD/DVD) от матрично произведен диск.
Защо дискът да е непременно кръгъл, когато може да е триъгълник, квадрат, овал или да повтори контурите на абревиатура, фирмено лого или друг отличителен знак.

Технологично може да се произведе CD и DVD визитка във всяка свободно изчертана форма при съблюдаване на следните условия:

само матрични дискове

могат да се „изрязват” само матрични дискове (CD-ROM, DVD-ROM), но не и записваеми

1000 бр. и повече

минималното количество за нестандартна форма на диск е 1000 бр

балансирани форми

формата на диска трябва да e балансирана и да позволи опора в леглото на CD/ DVD устройството по диаметър 120 mm или 80 mm.

капацитетът зависи от ширината на диска

Зоната за възпроизвеждане на информация е до там, до където концентричните кръгове не са прекъснати.
CD с ширина 62 mm е с капацитет 50 МВ, при 67 mm - до 70 МВ. DVD с аналогични размери е с капацитет съответно 300 и 440 МВ.

Такъв диск може да бъде пуснат на всяко стандартно CD/ DVD устройство тип „чекмедже” - виж видео:

Още за капацитета на дискове според различната форма и вид CD и DVD носител (виж/ свали pdf) 

Като записваеми дискове разполагаме с ограничено количество CD-R с капацитет 50 МВ в правоъгълна и овална форма, както и mini CD и mini DVD съответно с капацитет 200 МВ и 1,4 GB.  Моля при интерес за тираж в ниските серии проверете за наличности.

Поради силно намаления интерес към дискове с нестандартни форми от матрично-произведени дискове, те са вече част от нашата история.