Позитивизъм

Audio CD в опаковка Digipak с прозрачен трей.
Мастер-диск, запис и печат на диска, производство на опаковката.

Categories