Йога с Деси

DVD меню с достъп до два видео-файла. Създаване на видео „Контакти“ с материали на Възложителя. Дизайн на меню и диск на 5 заглавия.
Тираж на DVD (запис, печат и лак на дискове) на 5 серии.

Categories