Детска градина „Звънче“

Детска градина „Звънче“ на 50 години.
DVD с три видео файла, достъпни през меню. Видео-файловете са предоставени от Възложителя. Дизайн на DVD меню и диск, както и DVD ауторинг (достъп през менюто до видео-файловете и експорт в DVD video формат | DVD структура с параметри PAL 720х756 рх, 25 fps) са осъществени от М-Дизайн.

Тиражиране на дисковете (запис и печат) и влагане в CD кутийка тънка.

Друг проект на детската градина, реализиран при нас.

Categories