Детска градина „Звънче“

20 години РАБДГ-2008 в детска градина „Звънче“.
DVD видео с достъп през меню до моменти от филма, отразяващ живота в детска градина „Звънче“.
Видео-файлът е предоставен от Възложителя. Дизайн на DVD меню и диск, както и DVD ауторинг (достъп през менюто до видео-файловете и експорт в DVD video формат | DVD структура с параметри PAL 720х756 рх, 25 fps) са осъществени от М-Дизайн.

Тиражиране на дисковете (запис и печат) и влагане в PVC джоб.

Друг проект на детската градина, реализиран при нас.

Categories