Васко Василев LIVE

CD (репликация) в Digipak на концерт на живо на Васко Василев – цигулка

Други тиражи с аудио дискове в изпълнение на Васко Василев:
Passion Flamenca и  Magic music & Viva Vivaldi

Categories