M-Design copyrights - М-Дизайн правна рамка

Правна рамка

Условия за ползване на сайт www.m-design.bg

Тази страница съдържа правилата за ползване на този сайт и на предоставяните от него информационни услуги и материали от всеки интернет потребител, който го посещава. При консултиране с този сайт и при ползване на достъпните в него услуги и материали, Вие се задължавате да спазвате стриктно тези правила. M-Дизайн ЕООД си запазва правото да променя едностранно правилата, публикувани в настоящата Правна рамка..

1. Интелектуална собственост

Този сайт е притежание на и се управлява от М-Дизайн ЕООД. Представянето на дейността и услугите на фирмата в текст и/или снимково/ графично изображение, включително запазената търговска марка, логотип и наименование на домейна, регистрираните в Патентно ведомство конструктиви на опаковки, публикувани в сайта, достъпни на адрес www.m-design.bg (по-долу наричан „сайтът”), са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на М-Дизайн ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, изцяло или частично, и да използва обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на М-Дизайн ЕООД, освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите/ носителите на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да изопачава, модифицира или изменя по какъвто и да било начин информацията. да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

М-Дизайн ЕООД си запазва правото да предприема правни действия срещу всяка имитация на или злоупотреба с правата му върху обекти на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията

Публикуваната в сайта информация (текстова и като снимкови и графични изображения) има информативна цел - да представи дейността, услугите и продуктите, предлагани от М-Дизайн ЕООД. Авторското право и сродните му права принадлежат на М-Дизайн ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

3. Електронни препратки към други сайтове 

През сайта потребителят има достъп до социалните мрежи (YouTubeGoogle mapsFacebook, LinkedIn, Twitter), където М-Дизайн ЕООД има свое представяне. Има връзка и до сайтове в Интернет пространството, които са създадени от фирмата.

4. Политика за защита на лични данни

4.1.  Обща информация

От 25 май 2018г. влеза в сила Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни М-Дизайн ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

4.2.  Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение,  предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

Личните данни се събират на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

4.3.  Какви лични данни събира М-Дизайн ЕООД?

За да Ви предоставим ефективен достъп до нашите продукти/услуги, ние събираме следната информация:

– Име, телефон и електронна поща, при попълване на формата за запитване или заявка, поместени на нашата уеб-страница (Информация се ползва само и единствено с цел да бъде отговорено на направено запитване, както и за реализиране на възложен проект по възможно най-добрия начин.)

– Технически данни и данни за поведение при посещение на сайта ни, които автоматично се изпращат към нас. (За да функционира правилно нашият уебсайт и да подобряваме постоянно начина на предлагане на нашите услуги, ние анализираме посещаемостта в сайта като използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Wordspress плъгини, Google Webmaster tools, Hotjar heatmap.

За тази цел се използват бисквитки, които дават възможност за анализ на ползването на интернет страницата от страна на посетителите и. Може да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не се запаметяват бисквитки.)

Обработването на лични данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1 буква а (съгласие) и/или буква е (легитимен интерес) на GDPR.

Нашето желание по смисъла на GDPR (легитимен интерес) е оптимизирането на интернет страницата ни.

4.4.  Съхранение на лични данни

Ако се свържете с нас чрез формуляр от интернет страницата или имейл, то посочените от Вас данни се запаметяват при нас с цел обработване на запитването Ви и за евентуални последващи въпроси в продължение на една година.

Ако възникне събитие като изпълнение на поръчка/ сключване на договор данните на физическо или юридическо лице се съхраняват в съответствие със счетоводните нормативи съгл. Българското законодателство.

4.5. Техническа защита на обработваните лични данни

За защита на личните данни използваме SSL - Secure Socket Layer - технология за защита, която осигурява криптирана (сигурна) връзка между клиентския компютър и сървъра, на който се намира нашия уебсайт. Този протокол осигурява конфиденциалност и неприкосновеност на Вашите данни при въвеждането им. Данните са криптирани, за да се предотврати злоупотреба с ползването им от трети страни.

4.6. Право на заличаване

Вашите данни могат да бъдат заличени преди изтичане на срока, посочен в т. 4.4.,  при Вашето изрично искане.
За изтриване, коригиране или други въпроси, свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с нас на [email protected]

4.7. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

5. Отговорност

М-Дизайн ЕООД полага грижи информацията в m-design.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
М-Дизайн ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на М-Дизайн ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

6. Правни регламенти

Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република България. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на настоящите правила за ползване на сайта, се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие, по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

Правна рамка m-design.bg - последна редакция: май 2018 год.