Поради влошената епидемиологична обстановка преминахме на дистанционно обслужване на нашите клиенти. Моля обадете ни се или ни пишете.
Поради влошената епидемиологична обстановка преминахме на дистанционно обслужване на нашите клиенти. Моля обадете ни се или ни пишете.
facts-mini

Факти за диска, които може би не знаете

Тук ще научите интересни факти за диска - история, параметри, структура...

История на диска

1970

прототипът

Прототипът на съвременния компакт диск (Compact Disc /CD/) е представлявал пресована стъклена пластина. Той е създаден през 1970 г. от холандския физик Клаас Компаан (Klaas Compaan) и колегата му Пит Крамер (Piet Kramer).

факти за диска - CD лого

1978

дискът като стандарт

Само осем години след създаване на първия прототип Филипс решава да предложи компакт диска като стандарт. Материалът, от който се изработва дискът е поликарбонат, разработен от Полиграм - дъщерна фирма на концерна Филипс.

Първият компакт диск е бил с диаметър 115 mm - достатъчен за едночасова музика. По настояване на Сони размерът на диска е променен на 120 мм. Твърди се, че причината за това е, че Сони искат да запишат на един диск 9-та симфония на Бетховен под диригенството на Караян. Промяната в размера на диска довела до промяна в мъжката мода в Япония - джобовете на мъжките ризи били увеличени така, че в тях да може да влиза диск.

За размера на вътрешния отвор се налагат холандците. Тяхната най-малка монета, чиито диаметър бил само 15 мм, определила размера на вътрешния отвор.

 

1982

в Еропа и Япония

Компактдискът навлиза в Европа и Япония през есента на 1982 год.

1983

в САЩ

Дискът навлиза в САЩ през пролетта на 1983 г. и измества бързо аудиокасетите и грамофонните плочи.

През същата година на пазара се появява първият CD плеър.

1990

информационен носител

През 1990 г. дискът намира употреба и в PC-то като носител на информация, като надскача 451 пъти обема на дискетата.

90-тe години на 20-ти век

необходимост по-голям капацитет

През 90-те години се появява необходимостта от увеличаване на капацитета на компакт дисковете. Така се раждат DVD, първоначално предвидени за видео и затова съкращението се възприема като Digital Video Disk. Много скоро обаче дискът намира широко приложение и вече се възприема като Digital Versatile Disc (versatile – за многостранна употреба).

Факти за диска - DVD лого

2000

Blu-ray Disc 

Blu-ray Disc е сравнително ново допълнение в семейството на дисковете. Представен е за първи път през 2000 г. в Япония на изложение CEATEC. Диск с диаметър 120 mm има капацитет от 25 GB за еднослойните и до 50 GB за двуслойните. През 2002 година в Тайван е произведена 100 GB пластина, а спесификациите на BDXL позволяват капацитет от 128 GB. Това става възможно благодарение на лазер, работещ в синьо-виолетовия спектър с дължина на вълната 405 nm.

факти за диска - BD лого

до 2008

HD DVD

HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc или High Density Digital Versatile Disc) има определено твърде кратък живот. HD DVD форматът е използван най-много от Тошиба и е сочен за наследник на обикновения DVD формат. Но през февруари 2008 г. Тошиба обявява, че изоставя формата и преустановява производството на HD DVD устройства и плеъри, с което е сложен край на разгорялата се „война на форматите“, което налага на пазара формата Blu-ray

Параметри на диска

Физически размери

Четенето на диска започва от центъра и върви към периферията. За постигане на равномерност на четене на информацията системата коригира скоростта на въртене на диска – с отдалечаване от центъра скоростта на въртене на диска намалява.

факти за диска - капацитет при промяна на размера на диска

Фактът, че четенето на диска е от центъра към периферията, позволява производството на дискове с форма, различна от стандартния кръгъл диск – мини дискове 80 mm и дискове тип визитка. Така информация може да бъде четена до момента, в който концентричната окръжност бива прекъсната.

Кодиране на информацията

Кодирането на информацията върху диска е цифрово. При дисковете с предварителен запис (матрични CD, DVD, BD) това става с помощта на поредица от площадки и ямки (питове), които образуват релеф със строго определена геометрия и имат съответно по-висока и по-ниска отражателна способност.
При записваемите дискове (CD-R, DVD-R и др.) такъв релеф няма. В процеса на запис (загряване с лазерен лъч/ печене = burning) се образуват микроскопични области (маркери, питове), които аналогично имат по-ниска отражателна способност от обкръжаващата повърхност.

Параметри при различните носители

Видове дискове, които имат приложение в момента

CD

eднослоен диск с капацитет 0,7 GB

DVD

eднослоен диск с капацитет 4,7 GB

DVD 9

Duallayer-DVD e двуслоен диск с капацитет 8,5 GB. За да бъде прочетен вторият слой лазерът се насочва под различен ъгъл.

DVD 10

Flipper e двуслоен диск с капацитет 2 х 4,7 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD 14

DVD 14 е диск с два слоя от едната и един от другата страна с капацитет 8,5 GB + 4,7 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD 18

DVD 18 има двустранно по два слоя и е с капацитет 2 х 8,5 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD plus

Мултиформатен хибриден диск, обединяващ съществуващите CD и DVD формати в един носител.

Blu-ray Disc

Това е дискът с най-висока плътност на информацията към момента. Диск с диаметър 120 mm има капацитет до 25 GB за еднослойните и до 50 GB за двуслойните. Трислойната версия (BD-XL 3 layers) е с  капацитет от 100 GB, а четирислойната (BD-XL 4 layers) достига 128 GB.

/при дискове, които се четат двустранно, не се полага печат върху зоната за четене/