facts-mini

Факти за диска, които може би не знаете

Тук ще научите интересни факти за диска - история, параметри, структура...

История на диска

1970

прототипът

Прототипът на съвременния компакт диск (Compact Disc /CD/) е представлявал пресована стъклена пластина. Той е създаден през 1970 г. от холандския физик Клаас Компаан (Klaas Compaan) и колегата му Пит Крамер (Piet Kramer).

факти за диска - CD лого

1978

дискът като стандарт

Само осем години след създаване на първия прототип Филипс решава да предложи компакт диска като стандарт. Материалът, от който се изработва дискът е поликарбонат, разработен от Полиграм - дъщерна фирма на концерна Филипс.

Първият компакт диск е бил с диаметър 115 mm - достатъчен за едночасова музика. По настояване на Сони размерът на диска е променен на 120 мм. Твърди се, че причината за това е, че Сони искат да запишат на един диск 9-та симфония на Бетховен под диригенството на Караян. Промяната в размера на диска довела до промяна в мъжката мода в Япония - джобовете на мъжките ризи били увеличени така, че в тях да може да влиза диск.

За размера на вътрешния отвор се налагат холандците. Тяхната най-малка монета, чиито диаметър бил само 15 мм, определила размера на вътрешния отвор.

 

1982

в Еропа и Япония

Компактдискът навлиза в Европа и Япония през есента на 1982 год.

1983

в САЩ

Дискът навлиза в САЩ през пролетта на 1983 г. и измества бързо аудиокасетите и грамофонните плочи.

През същата година на пазара се появява първият CD плеър.

1990

информационен носител

През 1990 г. дискът намира употреба и в PC-то като носител на информация, като надскача 451 пъти обема на дискетата.

90-тe години на 20-ти век

необходимост по-голям капацитет

През 90-те години се появява необходимостта от увеличаване на капацитета на компакт дисковете. Така се раждат DVD, първоначално предвидени за видео и затова съкращението се възприема като Digital Video Disk. Много скоро обаче дискът намира широко приложение и вече се възприема като Digital Versatile Disc (versatile – за многостранна употреба).

Факти за диска - DVD лого

2000

Blu-ray Disc 

Blu-ray Disc е сравнително ново допълнение в семейството на дисковете. Представен е за първи път през 2000 г. в Япония на изложение CEATEC. Диск с диаметър 120 mm има капацитет от 25 GB за еднослойните и до 50 GB за двуслойните. През 2002 година в Тайван е произведена 100 GB пластина, а спесификациите на BDXL позволяват капацитет от 128 GB. Това става възможно благодарение на лазер, работещ в синьо-виолетовия спектър с дължина на вълната 405 nm.

факти за диска - BD лого

до 2008

HD DVD

HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc или High Density Digital Versatile Disc) има определено твърде кратък живот. HD DVD форматът е използван най-много от Тошиба и е сочен за наследник на обикновения DVD формат. Но през февруари 2008 г. Тошиба обявява, че изоставя формата и преустановява производството на HD DVD устройства и плеъри, с което е сложен край на разгорялата се „война на форматите“, което налага на пазара формата Blu-ray

Параметри на диска

Физически размери

Четенето на диска започва от центъра и върви към периферията. За постигане на равномерност на четене на информацията системата коригира скоростта на въртене на диска – с отдалечаване от центъра скоростта на въртене на диска намалява.

факти за диска - капацитет при промяна на размера на диска

Фактът, че четенето на диска е от центъра към периферията, позволява производството на дискове с форма, различна от стандартния кръгъл диск – мини дискове 80 mm и дискове тип визитка. Така информация може да бъде четена до момента, в който концентричната окръжност бива прекъсната.

Кодиране на информацията

Кодирането на информацията върху диска е цифрово. При дисковете с предварителен запис (матрични CD, DVD, BD) това става с помощта на поредица от площадки и ямки (питове), които образуват релеф със строго определена геометрия и имат съответно по-висока и по-ниска отражателна способност.
При записваемите дискове (CD-R, DVD-R и др.) такъв релеф няма. В процеса на запис (загряване с лазерен лъч/ печене = burning) се образуват микроскопични области (маркери, питове), които аналогично имат по-ниска отражателна способност от обкръжаващата повърхност.

Параметри при различните носители

Видове дискове, които имат приложение в момента

CD

eднослоен диск с капацитет 0,7 GB

DVD

eднослоен диск с капацитет 4,7 GB

DVD 9

Duallayer-DVD e двуслоен диск с капацитет 8,5 GB. За да бъде прочетен вторият слой лазерът се насочва под различен ъгъл.

DVD 10

Flipper e двуслоен диск с капацитет 2 х 4,7 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD 14

DVD 14 е диск с два слоя от едната и един от другата страна с капацитет 8,5 GB + 4,7 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD 18

DVD 18 има двустранно по два слоя и е с капацитет 2 х 8,5 GB. За да може да се прочете цялата информация, дискът трябва да се обърне.

DVD plus

Мултиформатен хибриден диск, обединяващ съществуващите CD и DVD формати в един носител.

Blu-ray Disc

Това е дискът с най-висока плътност на информацията към момента. Диск с диаметър 120 mm има капацитет до 25 GB за еднослойните и до 50 GB за двуслойните. Трислойната версия (BD-XL 3 layers) е с  капацитет от 100 GB, а четирислойната (BD-XL 4 layers) достига 128 GB.

/при дискове, които се четат двустранно, не се полага печат върху зоната за четене/