Правна

рамка

Правна рамка

Правна рамка

Условия за ползване на сайта www.m-design.bg

Тази страница съдържа правилата за ползване на този сайт и на предоставяните от него информационни услуги и материали от всеки интернет потребител, който го посещава. При консултиране с този сайт и при ползване на достъпните в него услуги и материали, Вие се задължавате да спазвате стриктно тези правила. M-Дизайн ЕООД си запазва правото да променя едностранно правилата, публикувани в настоящата Правна рамка.

1. Интелектуална собственост
Този сайт е притежание на и се управлява от М-Дизайн ЕООД. Представянето на дейността и услугите на фирмата в текст и/или снимково/ графично изображение, включително запазената търговска марка, логотип и наименование на домейна, регистрираните в Патентно ведомство конструктиви на опаковки, публикувани в сайта, достъпни на адрес www.m-design.bg (по-долу наричан „сайтът”), са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на М-Дизайн ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, изцяло или частично, и да използва обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на М-Дизайн ЕООД, освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите/ носителите на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да изопачава, модифицира или изменя по какъвто и да било начин информацията. да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

М-Дизайн ЕООД си запазва правото да предприема правни действия срещу всяка имитация на или злоупотреба с правата му върху обекти на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията
Публикуваната в сайта информация (текстова и като снимкови и графични изображения) има информативна цел - да представи дейността, услугите и продуктите, предлагани от М-Дизайн ЕООД.

3. Електронни препратки към други сайтове
През сайта потребителят има достъп до социалните мрежи (YouTubeGoogle+Facebook, LinkedIn, Twitter), където М-Дизайн ЕООД има свое представяне, както и до сайтове в Интернет пространството, които са създадени от фирмата.

4. Лични данни и друга информация
Този сайт не е разработен с цел получаване на достъп до каквато и да е поверителна информация и не събира лична информация за потребителите си освен доброволно предоставената от тях такава. 
В резултат на това цялата информация, независимо в каква форма е: документи, данни, графики, въпроси, предложения, идеи, забележки и други, която потребителят може да предостави, по никакъв начин няма да се счита за поверителна. Тази информация се ползва само и единствено с цел да бъде отговорено възможно най-пълно на направеното запитване, както и за реализиране на възложен проект по възможно най-добрия начин.

5. Информация, която се събира и съхранява автоматично
Този сайт използва за анализ на посещаемостта Google Analytics от Google, Inc ("Google "). Google Analytics използва събраната информация за оценка на ползването на уебсайта и съставяне на отчети. Като ползвате този сайт, Вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите на Google Analytics.

6. Отговорност
М-Дизайн ЕООД полага грижи информацията в m-design.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
М-Дизайн ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на М-Дизайн ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

7. Правни регламенти
Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република България. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на настоящите правила за ползване на сайта, се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие, по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

последна редакция: февруари 2016 год.