Портфолио

Реализирани продукти за клиенти

проекти

проекти

Категории:

Приложение на дидактически методи...

Приложение на дидактически методи...
 • Мултимедия

Създаване на интерактивно pdf-приложение (сборник статии и снимки) - дизайн, съдържание. Дизайн на диск и тиражиране на…

Bio-Oil

Bio-Oil
 • Тиражиране

Дизайн на диск по материали на клиента. mini CD с печат, лак и запис

Youth Music Fest 2014

Youth Music Fest 2014
 • Тиражиране

Две серии DVD с печат, лак и запис

Spiritual Light

Spiritual Light
 • Тиражиране

Музикален албум на хор Света Параскева с диригент Нели Трошева - Audio CD в CD кутийка…

10-та конференция на младите учени 2014

10-та конференция на младите учени 2014
 • Тиражиране

CD с печат, лак и запис пластмасов CD холдер

HTI - България

HTI - България
 • Тиражиране

дизайн на диск по материали на клиента; печат с UV лак на DVD; запис на информация…

Бяла - Несебър - Долни Чифлик

Бяла - Несебър - Долни Чифлик
 • Тиражиране

Тиражиране (репликация) на CD, DVD и mini CD по проект по ОП Регионално развитие.

Deutsch Treff

Deutsch Treff
 • Тиражиране

Аудио CD в три части в хартиен плик с прозорче. Възложител: Летера

Уча български

Уча български
 • Тиражиране

Тиражиране на Аудио CD в пет части в хартиен плик с прозорче.  Възложител: Летера

Веселите зъбки

Веселите зъбки
 • Тиражиране

DVD в CD кутийка тънка

Египетска приказка за сърцето

Египетска приказка за сърцето
 • Тиражиране

Тиражиране на DVD

Избери да участваш

Избери да участваш
 • Тиражиране

CD в CD кутийка